เริ่มแล้ว! บัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) ใช้แทนบัตรจริง

เริ่มแล้ว! บัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) ใช้แทนบัตรจริง

เชื่อว่าเหตุผลที่คนไทยบางส่วนยังคงต้องพกกระเป๋าสตางค์ไปไหนต่อไหนกันอยู่ ทั้งที่ปกติใช้บริการพร้อมเพย์หรือกดสแกนคิวอาร์โค้ดชำระค่าสินค้าและบริการเป็นประจำ ตามไลฟ์สไตล์ของสังคมไร้เงินสด นั่นเป็นเพราะต้องพกพวกบัตรต่าง ๆ ติดตัว โดยเฉพาะ “บัตรประจำตัวประชาชน” ซึ่งถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ ใช้ในการติดต่อทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ใช้พิสูจน์และยืนยันสถานะของตัวบุคคลเมื่อต้องทำธุรกรรมหรือนิติกรรมต่าง ๆ พูดง่าย ๆ ก็คือ ใช้ยืนยันสถานภาพการเป็นคนไทยของตัวบุคคลตามกฎหมาย